Jdi na obsah Jdi na menu

Historie sboru

Sbor dobrovolných hasičů Žešov
Počátky sboru
Při valné hromadě občanů Žešovských v měsíci červnu r 1891 navrhl pan Frant. Franc rolník č.p. 33 aby se v obci Žešově zřídil Sbor dobrovolných hasičů ku kterémužto návrhu všichni přítomní přistoupilia usnešeno za tým účelem zvoliti zařizující výbora zvoleni byli následující pánové: p. Jan Mlčoch, p. Emilián Ovečka, p. Emanuel Roháček, p. František Franc, p. Jan Franc, p. Josef Janeček, p. Karel Janeček, p. František Brodický a uloženo tomuto výboru vypracovati po případě zaopatřiti pro sbor spolkové stanovy, kteréžto stanovy byly jíž 24. července obecním výborem schválené a k c. k. místodržitelství v Brně ku potvrzení a schválení odeslané na to hned 13.srpna r 1891 byly k c.k. okresním hejzmanstvím p. Františku Francovi schválené doručeny. Čís 24471
Založení toho spolku, podle obsahu přístojících stanov se ve smyslu §.g. zákona ze dne 15. Listopadu 1867 říšs. zák. čís. 134, dosvědčuje
V Brně, dne 5. Srpna 1891 za c. k. místodržitele
                                                 Januschka    m.p.   
Na to pak měl zařizující výbor na starosti pro nastávající nový sbor objednat stříkačku, aby vůbec požadavku a svému účelu úplně vyhověla tudíž objednána od firmy Smékal v Čechách stříkačku na pérách dle obrazce II čís.24 s dvěma nasazenými botami 110mm průměru pro naplnění a spouštění vody železnou pákou dále pak 2 lucerny 1 naviák na stříkačce s příslušenstvím 8spirálních savic pryžových, chránící šňůrou omotané s 4 šroubenímio 4 dílech 100 metrů konopných hadic ve 5 dílech s 5 šroubeními 2 koncové rourys 5 hubicemi jeden měděný rákosem opletený koš, rozličné klíče dvě kladiva, jedna konévka, jedna smyčka s karabinkou ku savici.Vše uvedené za cenu se zárukou po dobu pěti po sobě jdoucích let za 880 zl. K tomu jsou zakoupené berlovky dvě po 10 zl. celkem 20zl. k dodání v měsíci dubnu r 1892činily spolu 900 zl. Načež jednání zřizujícího výboru ukončeno . zapsáno p. Františkem Francem 
                                                          31. Prosince 1891.